Online služby

Naše služby

Péče o nemocné pacienty

 • CRP ( vyšetření kapky krve z prstu na akutní bakteriální infekci)
 • INR ( vyšetření srážlivosti krve)
 • glykémie (hodnota cukru v krvi),
 • test na mikroskopické krvácení ve stolici
 • EKG ( elektrokardiogram) k vyšetření srdce
 • Ambulantní 24 hod monitorování tlaku ( tzv. tlakový Holter)
 • V rámci polikliniky je možné také odeslání na RTG či ultrazvukové vyšetření.

Výhodou je snadná dostupnost specializovaných ambulancí na poliklinice (ORL, oční, ortopedie, RHB, aj.).

Elektronické recepty

Na žádost pacienta můžeme zaslat elektronický recept na SMS nebo e-mail. Lze požádat telefonicky.

Na e-recept lze poslat léky, které pacient již užívá opakovaně. Pokud jde o léky na krevní tlak – je nutná kontrola tlaku v ordinaci nejméně 1× za 6 měsíců, proto lze poslat elektronicky léky na tlak jen výjimečně a to na 1 měsíc.

Preventivní prohlídky

Naše pacienty zveme pravidelně na preventivní prohlídky. Prevence se provádí ve 2letých intervalech. Tyto prohlídky jsou významným faktorem v záchytu ranných stadií nemocí, minimalizace rizikových faktorů nemocí.

Pravidelné sledování vybraných skupin nemocných pacientů

S vysokým krevním tlakem (hypertonici), s cukrovkou (diabetici), s poruchou metabolismu lipidů

 • Sledování nejméně 1x ročně s kontrolou hodnot tuků v krvi, hmotnosti, tlaku
 • Snaha o osvětu ve stravování, pravidelném pohybu a dosažení optimální tělesné hmotnosti

Chronická onemocnění jako diabetes, vysoký cholesterol, vysoký tlak, obezita vyžadují spolupráci pacienta. Léky jsou jen součást léčby, nikoli léčba jediná – tj. Bez dodržování životního stylu a režimových opatření je vždy dosaženo jen částečného úspěchu.

 

Očkování

Povinné očkování dle zákona

Tetanus: Onemocnění je smrtelné a neléčitelné, proto je povinné očkování ze zákona. Očkuje se 1x za 15 let u jedinců do 60 let, 1 x za 10 let u lidí starších 60  let. Plně hrazeno pojišťovnami. Očkování proti tetanu lze kombinovat s očkováním proti záškrtu a černému kašli – v tom případě si pacient hradí očkovací látku.

Doporučená očkování

Chřipka: V posledních letech se používá již účinnější tetravalentní vakcína, která posyktuje širší ochranu proti 4 základním kmenům chřipky.

Pneumokokový zápal plic: Invazivní onemocnění, které ohrožuje vysokou úmrtností zejména seniory ve věku nad 65.

 • Očkuje se 1 vakcínou – bez dalšího přeočkování
 • Plně hrazené očkování u seniorů na 65 let

Klíšťová encefalitida: ČR patří mezi země s nejvyšším výskytem nakažených klíšťat v Evropě i celosvětově. Očkování si pacient hradí sám. Základní očkování se skládá ze 3 vakcín, přeočkování je po 3 letech a poté každých 5 let.

Zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na dobrovolná očkování od 500 do 1000 Kč na pacienta/rok.

Jiné očkovací látky pro dobrovolné očkování řešíme přes očkovací centra (hepatitidy A,B, meningitidy, hemofilové infekce, očkování pro cestovatele – tyfus, žlutá zimnice apod.)

www.ockovacicentrum.cz

Předoperační vyšetření

Na předoperační vyšetření se prosím objednejte telefonicky co nejdříve, jakmile se dozvíte termín operace.

 

Pracovně lékařské služby

 • Je nutné, aby pacient přinesl od svého zaměstnavatele vyplněnou Žádost o provedení pracovně lékařské služby, která jasně uvádí popis práce, kategorii rizika práce
 • Praktický lékař může provádět tyto služby pro zaměstnance v rizikové kategorii 1.
 • Pokud je kategorie rizika vyšší než 1, musí být pracovně lékařská prohlídka provedena „závodním“ lékařem, se kterým má zaměstnavatel smlouvu. K tomu budete potřebovat Výpis ze zdravotní dokumentace.
 • O výpis z vaší zdravotní dokumentace žádejte nejméně týden dopředu – nejlépe telefonicky. Zákonná lhůta k vypracování je 10 dní.

Posudková činnost

 • Pro Správu sociálního zabezpečení – MSSZ/OSSZ
 • Posudky pro řidičský průkaz
 • Posudek  ke zbrojnímu průkazu
 • Posudky pro Úřad práce

Kromě posudků pro MSSZ/OSSZ jsou všechny posudky zpoplatněny.